Quần áo bảo hộ lao động vải Pangrim Hàn Quốc màu xanh pha xanh.