Dây đai đeo an toàn bán thân COV Hàn Quốc Loại 2 móc lớn